CODE TẠO HỘP CHATBOX HỖ TRỢ ONLINE CHO BLOG

Code Tạo hộp chát hỗ trợ online cho blogger, code tạo hộp chatbox fanpage cho blogger, cách tạo hộp chatbox cho blogger, code tích hợp hộp chat cho blogger, code thêm hộp chat cho blogspot, Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho blogger, phần mềm live chat fanpage facebook cho blogspot
CODE TẠO HỘP CHÁT HỖ TRỢ ONLINE CHO BLOG
LiveChat của Facebook không thực sự chuyên nghiệp như các phần mềm Chat như Zopim, LiveChat, vChat… nhưng nó có một lợi thế giúp bạn tương tác trực tiếp được với khách hàng qua hệ thống Chat Fanpage không hỗ trợ với Group và trang cá nhân. Điểm yếu của tính năng này rất đơn giản nếu khách hàng không có tài khoản Facebook không thể chat được. Và không biết khách hàng đang xem tài liệu gì trên trang đến từ đâu, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên tính năng này sẽ hữu dụng với khách hàng đa phần từ Facebook, vậy bạn là chủ Website hãy làm theo hướng dẫn của tôi để tự tích hợp LiveChat Facebookvào web của mình nhé.
[Chú ý: Nếu bạn xóa Copyright: LiveChat Facebook cuối chân trang và link sẽ không được hỗ trợ cập nhật các phiển bản mới nhất.]
Vào Edit HTML => Tìm Đến </Body> và chèn ở dưới Phần </Body>
<!-- $CHAT -->
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"/>
<script language='javascript'>
var f_chat_vs = "Version 2.3";
var f_chat_domain = "http:\/\/startinhit.com";
var f_chat_name = "Hỗ trợ trực tuyến";
var f_chat_star_1 = "Chào bạn!";
var f_chat_star_2 = "Bạn cần hỗ trợ gì ?";
var f_chat_star_3 = "<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>";
var f_chat_star_4 = "Chú ý: Bạn phải đăng nhập <a href='http://facebook.com/' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a> mới có thể trò chuyện.";
var f_chat_fanpage = "Admin.StarTinh"; /* Đây là địa chỉ Fanpage*/
var f_chat_background_title = "#1092da"; /* Lấy mã màu tại đây http://megapixelated.com/tags/ref_colorpicker.asp */
var f_chat_color_title = "#fff"; var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */<!-- $Chat Javascript (không được xóa) -->
var f_chat_vitri_manhinh = "right:10px;"; /* Right: 10px; hoặc left: 10px; hoặc căn giữa left:45% */ </script><script src='https://rawgit.com/tuan2308/js/master/chatbox-v2.3.js'/><a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i> Chat</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i><label id='f_chat_name'></label><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write("<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/"+f_chat_fanpage+"' data-show-facepile='false' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'></div>");</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'></div><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'></div><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_4'></p></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'></div></div></div>
<!-- $Chat HTML (không được xóa) --><div id='fb-root'></div><!-- #CHAT -->

Các bạn Có Thể Thay Đổi Dòng Chữ Màu Đỏ Theo Ý Muốn Của Bạn

Share: