SHARE TUT RIP 13T MỚI UPDATE


B1:dùng hola face sang  New Zealand 
B2 : Vô link sau :https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
B3 : Dòng 1: Điền link victim
Dòng 2: Tên FB của victim
Dòng 3: Chọn 9 năm
Dòng 4: Điền Thần chú sau
Because we realize that individual pages violates ages join Facebook , these children 9 years old and peers can not participate facebook when those children were violated policies on age . We people of law enforcement in New Zealand required the company Facebook Inc. delete this account , thank you.
B5: Gửi và hóng 1h . Nếu muốn % cao hơn thì vô ních khác báo cáo j đó...
    chúc các bạn thành công

SHARE TUT RIP 13T

Share: