SHARE TUT UNLOCK 13T SAU KHI LINK 593 FIXCÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Các bạn Fake ip + nn Trung Quốc ( ip vẫn còn sử dụng được nha )
Bước 2: Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
Bước 3: Điền thông tin lên và gửi!
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Bước 4: Sau đó lưu case lại 5p sau quay lại F5 và rep lại:
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >

Hello facebook team:
This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Nguyễn Tỉnh
Date of birth : 28-03-2000
Thanks facebook team
Vậy là xong! Chúc các bạn thành công.
TUT BY: NGUYỄN TỈNH
Share: