TUT DAME 13T 2017

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

( Acc very yếu vẫn die như thường nha )
Đầu tiên vào phần thêm thành viên gia đình
Tìm tên victim :D nhớ kết bạn với no nhá
Chọn đó là con trai tôi :D
Vào Tường nhà victim
Coppy link nó trên thanh tìm kiếm url
Ip Hoa kỳ nha ngôn ngữ Uk
Vào link
https://m.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1 điền link của nó
Dòng 2 điền. Tên của nó
Dòng 3 chọn 11
Dòng 4 điền thần chú này vào :D
<<<<<<<<<Hello team facebook
I'm Tỉnh đzai
Date of Birth ( ngày sinh của bạn)
I have son named (tên victim)
date of birth (ghi ngày sinh của nó riêng năm ghi 2005)
link to its page
(Link victim)
I have found it a very young age to use facebook
1 as a father
facebook account please delete it
would like to thank all the suport facebook>>>>>>

Ta lấy Acc vừa rồi làm Acc Ba :D

Lấy thêm vài clone nữa
Thêm thành viên gia đình luôn :D
Điền tên victim -_- phần kia thì để là Em Trai nha :D
Vào link report lúc nãy
Điền như vậy luôn
Riêng thần chu
<<<<<Hello team facebook
I'm (tên bạn)
His son (ghi tên Acc Ba vào :v )
I have a brother
its name is (tên của victim)
born in 2005
I found it was too small to use facebook
Since it uses facebook
it increasingly worse academic
I do not know how to make it do well again
So today please facebook account delete it from facebook
Thanks so much>>>>
Nhớ để năm sinh của mấy clone sau là 1995,1993,1992,1989,1988 lần lượt nha :D
Còn Acc Ba để ngày sinh 1899 :O
Quê quán của clone phải để giống victim
Còn Acc Ba thì để xa xa tí
Acc Ba ai biết fake cmnd thì up lên luôn nha :D
Rồi fake 1 Acc giống như info victim
Vào báo cáo
Mạo danh tôi
Mạo danh doanh nghiệp
Đóng tài khoản
Chờ nó rep xem sét
Chọn vào mặt buồn nhất
Ghi vào dòng dưới
< this children 13 years old , his fake account me , please delete his account
Thank Facebook team >
- Hóng nó die ( Ko die làm lại )


Share: