TUT DAME ACC NO NAME

- Thấy mấy thanh niên làm được cái facebook Ko tên xong đi xạo loz nhìn ức chế vãi -_- xạo loz hơn ta là Ko thích rồi -_-
- TUT dame mấy thanh niên facebook Ko tên <3
- chuẩn bị :
+ 1 Nick Chính ( Nick lâu năm nhá )
+ 10 clone phụ ( đặt tên theo trình tự

- clone 1 : Để tên nước ngoài nha
- Ví dụ : Michael jackson
- clone 2 để tên nước ngoài luôn
- clone 3 => 10 để tên Trung Quốc
- Lên google gõ diễn viên Trung Quốc
- Rồi lấy tên mấy đứa đó
- Tức nhiên tên nào thì Ip đó
- 2 clone đầu Ip Mỹ => 8 clone sau IP china :D )

- Thêm
+ 1 Nick bị tên giả ( unlock về nhá )
- ko biết Ib Hào nha
- đầu tiên vào wall nó :
- Lấy cái nick nào bỏ á : Vào Spam cái stt bất kỳ => spam : Fuck you fake account
- Làm nhiêu lần lên nha
- Rồi lấy mấy clone vào báo cáo Cmt
- cmt nội dung spam <3

- Acc tên giả fake Ip chuẩn vào
- Ip Mỹ nn Us
-  Vào wall thằng Vong
-  Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done .

Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.

Recover or close this account => Close this account => Chọn cái mặt buồn nhất - ghi vô trong ô ''- Hello facebook Team
- I'm Hao DZ
- Today I have come across an unnamed account
- I think day technical fault facebook
- So today I have a delete request is this going forward facebook
- Thanks to a team of facebook
- Please send a team of facebook ''

- Lấy Nick Chính ( Lâu năm càng tốt )
- Ip China nn China
- Vào wall nó
- Yêu cầu đóng tài khoản thật nhiều lần
- Dùng 10 clone vào wall
- Ip Mỹ nn Us
- Report như một thằng Trẩu nha
- Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done .

Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.

Recover or close this account => Close this account => chọn cái mặt hãm nhất
- Ghi vào : '' this fake account ''

- Làm thật nhanh nha :v
- Rồi vào link 13t <3 Ip China nn China Nha mđ :v
- Cách làm 13t chắc biết rồi phải ko

- Sau đó : Lấy toàn bộ nick vào báo cáo avata với ảnh bìa nó
- Ip việt vẫn được, thích nhanh thì lấy Ip China nha { Nó tác động thôi ak }
- Phần hay nhất nek
- Kết bạn thêm một thằng ko tên nữa
- Lấy Nick Chính lâu năm á
- Nhiều càng tốt nha
- Ip Mỹ Us ok
- Vào wall nó
- Report mạo danh người tôi biết ấy
- Tag nick thăng Vong khác vào
- Tut đã fix :V
- By : TỈNH ĐZAI


Share: