TUT ĐỔI TÊN FACEBOOK CỰC DÀI

Tut đổi tên dài dưới 20 kí tự
B1: Vào phần đổi tên
B2: Điền tên bạn muốn đổi
ví dụ:
Tên: Tỉnh Đẹp Trai
Họ: Cân All Hacker
Cách bạn ko đc nhấn dấu cách trong bàn phím
Mà coppy dấu cách trong ngoặc này ( ) coppy xong rồi xóa 2 dấu ngoặc đi
B3: Lưu Lại và thưởng thức
Demo:
Share: