MARKETING FACEBOOK ONLINE 2017 BY NGUYỄN TỈNH

MARKETING FACEBOOK 2017 🌈 Đi ngang qua cho xin 1 Comment + 1 Share hộ 😁 👌
👉 Nhận Kéo Like Sll ( 1.000 ➡ 100.000 ) 💜
👉 Nhận Kéo Sub (người theo dõi( Thật Không Tụt Sll ( 1.000 Sub ➡600.000 Sub ) 💜
👉 Nhận Report ( Rip ) 1 Tài Khoản Facebook 💜
👉 Nhận Unlock ( Mở ) 🔓 1 Tài Khoản Facebook Bị Khóa 💜
- Bị Bắt Xác Minh Ảnh Bạn Bè 🌸
- Bị Bắt Gửi Giấy Tờ Tùy Thân 🌸
- Xác Minh Tên
- Xác Minh Danh Tính Trong 13,14 Ngày ( 13t,14t )
- Vô Hiệu Hóa ( FAQ )
- Bị Đổi Từ Profile ➡ Fanpage
👉 Cài Full Bảo Mật Tài Khoản Facebook ( Giảm % Bị Report+ Checkpass )
👉 Lấy Lại 1 Tài Khoản Facebook Bị Đổi Mật Khẩu, Bị Quên Mật Khẩu 💜

👉 Nhận Đổi Tên Tích Ẩn. Tên Trước 60 Ngày + Đổi Tên Lần Thứ 6.7.8...100 Lần  💋
👉 Nhận Tăng Sub Giá Rẻ ( Số Lượng Nhỏ = Sub Trước Card Sau - Số Lượng Lớn = Card Trước Sub Sau )
👉 Nhận Tăng Lượt Comment ( 1.000 Cmt ➡ 3.000 Cmt )
👉 Nhận Tăng Lượt Share ( 100 ➡ 1.000 Share )
👉 Bán TUT Report Các Loại 💋 ( Đảm Bảo Die )
👉 Bán TUT Unlock Các Loại 💋 ( Đảm Bảo Về )
~ Hãy đến với chúng tôi

Share: