[SHARE] CMND TRẮNG

Share cho dân trick 1 cmnd trắng nhé :v vừa edit xong nên chưa fake chữ. Còn trinh :v
Share: