[SHARE] TUT DAME MD 808 XUYÊN VERY

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

B1: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI HOLA
B2: fake ip hungary + nn hungary
B3: Vào link 808 : CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TỚI LINK 808
  • Chọn theo thứ tự: 3-2-1
  • Điền all vào :) ô theo nó yêu cầu thông tin bổ xung là:
  • This person is impersonating me. facebook wish to review and delete it from facebook
  • Link ( URL ): Link victim
  • Gửi cmnd và hóng <3
  • Nhớ lưu cái case lại nha <3
  • Nó die unlock về thì vào case rep lại là di tiếp :v
------------------------------------------------------------------------------------------
Unlock hay report liên hệ Tỉnh Đzai
Tut by: Nguyễn Tỉnh

Share: