[SHARE] TUT VƯỢT CHECKPOINT CMND 2017

Bước 1: Tải hola về fake ip + nn UK
Bước 2: Login vào nick bị checkpoint cmnd rồi vào link: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Bước 3: Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Ra case thì lưu case lại 5p sau F5 rồi rep mail như sau:
Hello facebook team: This is my id card.I’m sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Nguyễn Tỉnh
Date of birth : 28/03/2000
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>
Ngồi hóng 1h nick về

Tut được viết bởi Nguyễn Tỉnh


Share: