[TOOL] CHECKPASS MỚI HOT 2017

Mới lụm được cái Tool CheckPass max Oke nên share cho anh em luôn

các bước làm:

Bước 1: Nhập link Facebook cần Check
Bước 2: Tên chờ cái thanh đó chạy đới 100% là có Pass nhé 
Tải Tools tại đây: https://drive.google.com/…/0B_O0btPvkmntMEpnRm9VUTgzZUk/view
PASS : anonyvietdotcom
Share: