[TUT] DAME APPS NGUYÊN THỦY

                              Tut Apps Nguyên Thủy      


Sau đây mk xin share cho ae tut apps Nguyên Thủy
- Đầu tiên ta cần check mail của victim nhé !
- Sau đó chúng ta cần FAKE IP sang Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.
- Đỗi cả ngôn ngữ nhé, rồi ta vào link contact này:
* Links: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

- Tiếp tục ta kháng links trên cho nó ra case, rồi chờ khoảng 5p thì chúng ta sẽ nhận được câu reply của Facebook gởi về, thì chúng ta cần repmail lại như sau:

Fake ip Hàn thì rep:

내 이름 : < Tên VICTIM >
이 계정은 내가 바이러스를 스틱 , 내 계정을 잠급니다.

Còn Fake ip Trung Quốc thì rep:

我的名字: < Tên VICTIM >
该帐户被锁定病毒我坚持自己的帐户。


- Bạn gởi tệp dính kèm đại một thứ gì đó ví dụ như:
< Ảnh 18+ > - < Ảnh Mark Zuckerberg bị PTS >

- Tăng độ thành công thì fake CMND sai info nhé. Nếu nó rep không die hoặc id không hợp lệ, thì cứ spam chửi support. Chửi tới tấp vào là nó ghét :))

- Sau đây là vài case đã rp apps thành công:

https://fb.me/1Lx6URJtI3mEMWp
Coppy Nhớ Ghi Nguồn
Share: