[TUT] UNLOCK FAQ MẠO DANH 2017 CỰC CHẤT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Vào Fake ip Hunggary + ngôn ngữ Hinđi
Bước 2: Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiệnn Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Bước 3: Rồi Ðiền Thông Tin Vào & Úp Cmnd lên, ra case thì vào case rep ko ra case thì vào mail rep lại như sau:

Hello facebook team. This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
URL: <Không nhớ thì bỏ URL>
Email account:
Thanks facebook team
Kèm CMND gửi lên hóng về! CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Share: