[TUT] UNLOCK FAQ 13T MỚI NHẤT

UNLOCK FAQ 13t
B1: Vào http://hola.org/
Tìm VPN và tải Hola Về Nhé
B2: Fake Ip Canada và Ngôn Ngữ : US
B3: Kiếm Acc Log 767 Và Log Link Này lên :
Điền Vào Rồi Hóng
Time Về: 5 phút - 3h 

Share: