[CODE] TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI MÀU NỀN CHO BLOGGER

Chắc không cần phải nói gì thêm đâu nhỉ vì ngay trên bài viết này bạn cũng thấy được một hiệu ứng khá đặc biệt đó là tự động thay đổi màu nền trong blogspot. Đây là cách trang trí trang blogspot của bạn một cách đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt và chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn cài đặt hiệu ứng này cho blog của mình cũng khá đơn giản.
Chỉ cần thêm đoạn code sau trước thẻ ]]></b:skin>
body { animation: colorBackground 20s infinite; /* Chrome, Firefox 16+, IE 10+, Opera 12.10+ */ -webkit-animation: colorBackground 20s infinite; /* Chrome, Safari 5+ */ -moz-animation: colorBackground 20s infinite; /* Firefox 5-15 */ -o-animation: colorBackground 20s infinite; /* Opera 12.00 */ }/* blogduykhanh.blogspot.com */ @keyframes colorBackground { 0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } 20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; } 40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; } 60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; } 80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; } 100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } } @-webkit-keyframes colorBackground { 0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } 20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; } 40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; } 60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; } 80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; } 100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } } @-moz-keyframes colorBackground { 0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } 20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; } 40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; } 60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; } 80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; } 100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } } @-o-keyframes colorBackground { 0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } 20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; } 40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; } 60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; } 80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; } 100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; } }
Chúc các bạn thành công
Share: