Rename tên dài mới nhất

- Fake IP: ở ( geoproxy )
- Account Facebook có thể rename nhé ♥

- Bước 1 : vào chuyển ngôn ngữ qua: " Bahasa Indonesia "

- Bước 2 : https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=name&view

vào link trên xong hãy fake ip .....

- Bước 3 : Fake IP ở geoproxy qua >>> Indonesia
.......

- giờ vào rename tên như bình thường

( )

Cái trên mà mình đóng ngoặc sẽ copy rồi thay thành dấu cách ví dụ:

 " Account Ma nè các bạn hihi "

sẽ sài cái ( ) thay vì dấu cách nhé.....

- đã test và thành công ....!

- Thằng Facebook mà quét cái thì die . hahaha :v tao die 3 acc rồi nhé :v

- Thân ....! Chúc các bạn may mắn <3

By
: Nhã Hoàng Đế

Share: