[TUT] DAME FAQ MD LINK 948

Bước 1: Chuẩn bị 3 gmail sạch (chưa đăng kí fb nhé) và Fake 3 CMND phôi khác nhau, info như victim, không có info fake đại, nhưng phải fake sao cho gần giống nhất, Fake CMND càng chẩn tỉ lệ die càng cao
Vào Link này: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Chọn theo thứ tự : 3, 2, 1
Bước 2: Điền Full thông tin vào From
P/s: Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://findmyfbid.com/
Rồi dán link victim vô để nó get ID, phần gmail victim mình điền id đó vào và thêm @facebook.com (ví dụ 100008339110268@facebook.com)
Phần mô tả dán thần chú này vào: This account is impersonating my friends, this account created to lower the prestige of me, it makes me scared, I need facebook group to review and delete the account immediately thanks because it is threatening to life and my family.
Bước 3: Hóng rep mail.
Form:
"Which of the following best describes your situation?: Someone created an account pretending to be me or a friend
Do you have a Facebook account?: no
Is this account impersonating you?: Yes, I am the person being impersonated
Your full name: Tên bạn ( Trùng tên victim )
Your contact email address: mail của bạn
Full name on the impostor profile: Tên victim
Email address listed on the impostor profile (if available): Email của nạn nhân
Link (URL) to the impostor profile: Link Victim
Additional info: This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook."- Làm lại 1 lần nữa các bước như trên với gmail 2 và gmail 3.
99% die luôn nhé! Die rất nhanh, đã Test với rất nhiều victim và bay trong 3 nốt nhạc. :))
Tut by: Nguyễn TỈnh
Coppy nhớ ghi nguồn nha mấy con chó

Share: