TUT RENAME FACEBOOK MA KHÔNG TÊN

TUT RENAME FACEBOOK MA KHÔNG TÊN

TUT RENAME FACEBOOK MA KHÔNG TÊN
B1 : Truy cập link : https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
B2 : Dòng đầu tiền Chúng ta bấm ALT + 0173 từ 500 ~ 1000 lần rồi điền tên mình vào
Dòng thứ 2 Chúng ta bấm ALT + 0173 từ 500 ~ 1000 lần rồi điền tên đệm mình vào
Dòng thứ 3 Chúng ta bấm ALT + 0173 từ 500 ~ 1000 lần rồi điền họ mình vào
Lý do thay đổi : thay đổi tên hợp pháp
B3 : Úp cmnd lên ( cmnd tên thật - Lưu ý : nếu cmnd các bạn không có tên thì tạch 100% ♥ )
Sau đó các bạn rep mail như sau :
Hello Facebook Team : This is my identify card to named my timeline so please check it and reactive my account .
Full Name : Trương Thanh Nhã
Please verify and updates on the account for me. Thanks Facebook Team !
Done tut ♥
Link : https://www.facebook.com/Clone.TTN

Share: