UNLOCK CP CMNDUNLOCK CP CMND
B1: Vào http://hola.org/
Tìm VPN và tải Hola Về Nhé
B2: Fake Ip Úc và Ngôn Ngữ : US
B3: Kiếm Acc Log 767 Và Log Link Này lên :
       LIÊN HỆ : https://www.facebook.com/Clone.TTN
Share: