Unlock FAQ Mạo Danh

Unlock FAQ Mạo Danh Trung Quốc Tự Chế 
- Bước 1 : Fake ip Trung Quốc NN Trung Quốc
- Bước 2 : Đăng nhập nick bị FAQ 
- Bước 3 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
- Bước 4 : Điền họ tên đầy đủ + đính kèm giấy tờ tùy thân 
- Bước 5 : Thông tin bổ sung điền thần chú : 认为这是一个错误,因为我没有冒充任何人
Sau đó đợi vào phút facebook rep mail 
- Cách rep mail như sau : 
您好我认为Facebook的群体禁用我的帐户很困惑,因为我没有冒充任何人,可以通过本发明的标识进行验证
全名:(Tên đầy đủ)
出生日期: (Ngày Sinh)
谢谢Facebook
Nếu làm đúng các bước trên - hóng nick về 3h - 4h :D 
Chúc Các Bạn Thành Công ! 
By : Trương Thanh Nhã


Share: