[CODE] TẠO FANPAGE HÀNG LOẠT DÙNG ĐỂ CHẠY CURL SHARE

Hôm nay Nguyễn Tỉnh xin HD cho các bạn reg fanpage hàng loạt để chạy curl share các kiểu nhé :))

HDSD:
  1. - Dùng user agent switcher (extension của chrome hoặc firefox) fake sang trình duyệt opera mini 12.8 hay gì đó (cách fake thì google nhé)
  2. - Truy cập http://m.facebook.com
  3. - F12 và chuyển sang tab console
  4. - Dán code ở trong file dưới vào tab console đó. (nhớ sửa tên fanpage (ở ngay dòng đầu )hoặc thời gian timeout khi reload script (ở function CountDown dưới cùng. 1300 = 130 giây))
  5. - Enter và treo trình duyệt để đỡ phải tự tạo tay.
  6. DOWNLOAD CODE

Demo Quá Trình Tạo

Page Đã Tạo Thành CôngShare: