[TUT RIP] FAQ MD LINK 808 MỚI UPDATE

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Fake IP Thái NN Hồng Kông
Bước 2: Vào link: https://facebook.com/help/contact/169486816475808
Bước 3: Chọn dòng thứ 3 chọn no chọn tiếp dòng 2
  • Dòng 1: Điền tên đầy đủ victim
  • Dòng 2: Điền mail
  • Dòng 3: Tên đầy đủ victim
  • Dòng 4: ID@facebook.com
  • Dòng 5: Link victim
Up cmnd info 01-01-1995
Thần chú :
刪除個人網頁立即使用,因為模仿我,謝謝Facebook的支持
Bước 4: Fake clone từ avatar đến bìa và ngày sinh để 01-01-1995
Bước 5: Báo cáo mạo danh tôi và hóng die :D
Update : 28/05/2017 < TUT BY: TỈNH ĐZAI >

Share: