[Video] TUT DAME CÂM LẶNG, BLOCK TÍNH NĂNG 30 DAYS

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Fake ip IP Hoa kì ngôn ngữ US rồi vào link https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
Bước 2: Chọn theo thứ tự 3-1-1
Ghi Form
  • ô 1 : Link ảnh 
  • ô 2 : Tên fb 
  • ô 3: Họ fb
Tích Rồi Gửi
Rip = Link xong
Dùng 3-5 Clone báo cáo
Report ảnh
Không nên xuất hiện trên FB => Ảnh không phù hợp hoặc chọn
Chỉnh sửa chế độ bạn bè tôi
Report all ảnh trên FB
Ví dụ : Ảnh Cmnd
Ảnh chup màn hình ib
Stt PoT link FB người khác
Ảnh Mark
Ảnh Sex
Ảnh cầm vũ khí dao kiếm súng v.v
Ảnh máu me tai nạn
Rip ảnh như vậy là được
https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Chọn cái cuối cùng Other
Xog chọn Không
O1 Ghi mail
Chọn số 1
Ghi ngày tháng năm đăng ảnh hoặc Video đó
Link ảnh hoặc Video
Xong mô tả : Ảnh khiêu dam , ảnh bạo lực ... gì đó ghi sao hay hay la dc.
Rồi gửi!!
Share:

Bình Luận

1 nhận xét: