[TUT UNLOCK] CP 13 - 14T MỚI NHẤT

TUT UNLOCK 13-14T BY: NGUYỄN TỈNH OK

- Fake ip Indonesia + nn Indonesia
- Tiếp theo vào link: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
- điền full thông tin rồi up cmnd ! xong đợi rep mail:
Xin chào đội ngũ facebook. Tôi nghĩ rằng tài khoản của tôi bị khóa là một sự nhầm lẫn nào
đó, xin vui lòng kích hoạt lại tài khoản của tôi, tôi có thể xác minh danh tính của mình qua
giấy tờ tùy thân mà chính phủ cấp và đảm bảo tôi trên 13 tuổi.
Sau đây là thông tin và giấy tờ tùy thân của tôi:
- Họ và tên:
- Ngày sinh:
- Email:
- Url: https://facebook.com/
Vui lòng kiểm tra và sớm mở lại tài khoản cho tôi. Chân thành cảm ơn!
+ Nhớ dịch sang nn theo ip :v
+ Rồi up cmnd lên và gửi
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -End. BY: #NT-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -

                                                                                                      COPPY NHỚ GHI NGUỒN STAR TỈNH ITShare: