TẠO NHÃN PHÂN BIỆT NHẬN XÉT CỦA ADMIN VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ CHO BLOG

TẠO NHÃN PHÂN BIỆT NHẬN XÉT CỦA ADMIN VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ CHO BLOG
Nhiều template của Blogspot không hề có tính năng này, admin bình luận cũng giống như một thành viên bình luận thôi. Vì thế mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật thêm nhãn màu đỏ dưới phần bình luận có chữ "Admin", Cái này giúp người khác có thể phân biệt giữa tác giả bài viết/admin và người thường.

CÁCH 1. DÙNG CSS

Bước 1. Đăng nhập Blogger
Bước 2. Vào trang chỉnh sửa HTML.
Bước 3. Tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn CSS này vào trước thẻ đó
.comments .blog-author a:after{content: "Admin"; background: #f17a7a; color: #fff; padding: 0 10px; margin: 0 0 0 8px; font-weight: 400; border-radius: 4px; pointer-events: none}
Bước 4. Lưu mẫu.

CÁCH 2. DÙNG JAVASCRIPT

Bạn chèn đoạn script này trên thẻ </head> là được.
<script>$(function() {function highlight(){$(&#39;.user.blog-author,.ssyby&#39;).closest(&#39;.comment-block&#39;).css(&#39;background&#39;,&#39;linear-gradient(50deg,#ffffff,#f4f4f4)&#39;).css(&#39;padding&#39;, &#39;0&#39;);}$(document).bind(&#39;ready scroll click&#39;, highlight);});</script>
Chỉ với một đoạn mã CSS ngắn gọn thôi bạn đã dễ dàng tạo được nhãn phân biệt giữa admin và khách rồi đó, thủ thuật này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến blog cả và nó cũng giúp phần bình luận của bạn trông "ngầu" hơn đó! Chúc bạn thành công.
Nguồn: Bác Sĩ Windows

Share: