TUT REPORT MỚI CHẾ TỔNG HỢP

TUT 519 IP IP US – NN US 
- 1 Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
(Clone này có 50 friend victim)
- 2 Clone Phụ KB clone fake rồi dame victim mạo danh clone fake + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
- 3 Clone phụ vào Report vcictim ảnh khỏa thân khiêu dâm + đóng tài khoản 
Dòng 1 : Tên ạc mày
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : URL nó 
Dòng 4 : chọn Người tôi biết ( dòng 2 )
Dòng 5 : Click ô thứ 3 
Dòng 6 Dòng 7 : NO
Dòng 8 :  
This day we will move humans and their trade to Palestine and employment in business and kill them and make money 
Phần thực hành: chuẩn bị 2 acc veri cứng, 1clone ổn định( tương tác tốt) Fake ip trước khi loggin nha ( ip us + nn us)
-Vào link 13t : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ( vào 2 lần )
-Chọn 9 năm  thần chú : I expect facebook or review, delete this account immediately for violating facebook about what was agreed, this account is impersonating  me and my friends deliberately misleading name to join facebook and harassment puppet invasion of privacy , this kid has declared false  then his real age to register facebook. This seriously violates the tems --facebook. Expect this facebook account soon deleted.
-Rồi cũng acc đó vào báo cáo mạo danh tôi,
Tiếp tục link đó nữa chọn 9 năm và câu thần chú :
-This account is using fake names with intent to impersonate me or someone i know, welcome to the locked fakebook account
-acc 2  vào link report 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791( 2 lần )
-chọn 10 năm và thần chú: This account is using fake names with intent t is a young person under 13 use facebook . – this is the impersonate account  - account to be used for spam- Users maintain multiple accounts to use on spam – This account is enough controls to facebook o impersonate me or someone i know.
vào link 14t lần 2=> 10 tuổi thần chú : This account is using fake names with intent to impersonate me or someone i know, welcome to the locked fakebook account
-sau đó lấy acc 1 báo cáo mạo danh tôi – báo cáo ảnh spam – bị hack- đóng tài khoản.. mạo danh khác.. khỏa thân
-acc 2: tiếp tục báo cáo ảnh khỏa thân ( avatar)- rồi báo cáo gợi dục,- 1 vé doanh nghiệp nữa là oki
-lấy cloe 3 TT tốt. Cho tỉ lệ cáo báo cáo ảnh avatar( acc này không fake ) báo cáo ảnh anh và báo cáo kích động thù địch ( toàn nội dung không phù hợp-Tôi nghĩ ảnh này không nên xuất hiện trên fb.. – Quấy rồi ngôn ngữ thù địch.. => 1 cá nhân .- lưu ý: 2 clone trên đều fake ip us nn us hết !!!!
Làm xong rồi hóng nó die sau 2-6h nếu không die là nó veri cứng
Tỉ lệ mạo danh là 30% 13t 50% xmdt 20%
mình đã test và die 2 nạn nhân rồi .

TUT REPORT MỚI CHẾ 13T
Share: