CÁCH HỦY LỜI MỜI KẾT BẠN CŨ TRÊN FACEBOOK HÀNG LOẠT

Bước 1: Đăng nhập Facebook theo đường link:
https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing/#friends_center_main
Bước 2: Kéo xuống càng nhiều thì càng tốt, kéo tới đâu thì code hủy lời mời đến đó.
Bước 3: Nhấn F12Console rồi coppy code phía dưới dán vào rồi nhấn enter.
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

CÁCH HỦY LỜI MỜI KẾT BẠN CŨ TRÊN FACEBOOK HÀNG LOẠT

Bạn đã hủy tất cả những lời mời kết bạn trước đây của bạn.
CÁCH HỦY LỜI MỜI KẾT BẠN CŨ TRÊN FACEBOOK HÀNG LOẠT

Lời kết: Nếu bạn dùng Facebook tiếng Anh thì thay chữ "Hoàn tác" thành "Undo"
Chúc các bạn thành công!
Share: