Hiệu ứng rê chuột vào ảnh chuyển thành màu xám âm bản cho blogspot

Khi rê chuột vào ảnh bất kì màu ảnh sẽ chuyển sang màu xám xám, giúp hình ảnh trên blogspot có hiệu ứng dễ chịu.
Hãy thử rê chuột vào 1 ảnh bất kì trên trang blog này bạn sẽ thấy hiệu ứng tương tự

Tiến hành thực hiệu ứng âm bản cho ảnh

Các bạn vào phần chỉnh sữa HTML và thêm đọan code phía dưới trước thẻ ]]></b:skin>
img:hover { -webkit-filter: grayscale(1);}
Lưu lại và xem kết quả.
Thủ thuật ngắn gọn và không có gì to tác cả
Chúc bạn thành công!
Nguồn: Tôi Là Quản Trị
Share: