[Video] HƯỚNG DẪN UNLOCK FAQ MD BẰNG LINK CONTACT 279 ( ĐÁ QUA 13T )

HƯỚNG DẪN UNLOCK FAQ MD BẰNG LINK CONTACT 279 ( ĐÁ QUA 13T ) Trong khi chờ đợi link 767 update lại thì chỉ có unlock MD bằng link 279 là ok nhất :D
Nên hôm nay mình làm video HD các bạn unl faq md bằng link 279 :D
Xem video tại đây 
Share: