TUT UNLOCK CHECKPOINT - FAQ - APPS CÂN SPAM BẰNG LINK 481


TUT UNLOCK CHECKPOINT - FAQ - APPS CÂN SPAM MỚI NHẤT LINK 481

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Fake ip Anh nn Anh (UK)
Bước 2: Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/558854327550481
Bước 3: Nhập theo thứ tự:

  1. Up CMND đã fake lên 
  2. Nhập Tên 
  3. Nhập Tên đệm ( Không có thì không cần ) 
  4. Nhập Họ 
  5. Nhập SĐT hoặc Email acc die 
Bước 4: Nhấn gửi và lưu case lại, 5P sau F5 case và up cmnd lên kèm thần chú:
Mở nick cho Tỉnh Đzai!
Tổng kết: Link này là link mới nên cân mọi acc bị ngậm spam :D Link này rep hơn lâu nên anh em kiên nhẫn chờ đợi
Share: