TUT REPORT FAQ MD LINK 808 MỚI NHẤT THÁNG 9/2017

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn report faq md link 808 đang bá mới hồi sinh lại. Không nói nhiều nữa các bạn xem hướng dẫn phía dưới nhé.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

Bước 1: Fake IP Nhật NN Nhật
Bước 2: Vào Link https://facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn dòng thứ 3 chọn no chọn tiếp dòng 2
  • Dòng 1 Tên mình
  • Dòng 2 điền mail chưa tạo facebook goi là trắng ấy
  • Dòng 3 Tên mình
  • Dòng 4 ID@facebook.com
  • Dòng 5 Link nó
Up CMND fake info của nó lên và Gửi
Thần chú :
私は、このプロファイルが私を偽装していると思いますが、FacebookのFacebookのからそれを削除してください、Facebookの感謝します
Bước 3: Vào wall victim báo cáo mạo danh tôi → Yêu cầu đóng tài khoản này

Lời Kết:

Nếu bạn muốn chắc ăn hơn thì reg tầm 2-3 clone dame 080 948 để tỉ lệ die cao hơn nhé.
Chúc các bạn thành công.
Share: