PSD ẢNH BÌA CHIA TAY - BÙI ANH TUẤN

Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì 
Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa
Vậy thì ta nên chia tay, chia tay nhau nhé 
Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ, sẽ yêu rất nhiều.
Nguồn: Đức Huy Blog
Share: