Chia sẽ hơn 100 file PSD Chứng minh nhân dân để tạo clone facebook

Dưới đây là danh sách rất nhiều file PSD Photoshop gốc chứng minh nhân dân và giấy tờ tuỳ thân để anh em nào có nhu cầu tạo nick facbook ảo (clone) hay report thì fake mà làm.

Chia sẽ hơn 100 file PSD Chứng minh nhân dân để tạo clone facebook
Chia sẽ hơn 100 file PSD Chứng minh nhân dân để tạo clone facebook

Ảnh dưới là mình sưa tầm trên mạng nên không biết bản quyền thuộc của ai, Chúc anh em thành công nhé.

https://goo.gl/tbrMWt
Share: